[[ms]]WARGA EMAS TEMPAHAN FARMASI[[en]]SENIOR CITIZEN FARMASI ORDER

[[ms]]2 Kaedah untuk membuat tempahan bagi warga emas:[[en]]2 Methods for Medication delivery for Senior Citizen:

[[ms]]1) Kaedah Menghantar Kad Preskripsi[[en]]1) Drop Off Prescription Method

[[ms]]Penjaga atau wakil Warga Emas bolehlah menghantar kad preskripsi ubat ke pejabat Go Rush. Pihak Go Rush akan membawa preskripsi awda kepada pihak Farmasi pada hari berikutnya.[[en]]Senior Citizen's guardian can drop off their prescription at Go Rush Office. Go Rush Team will bring their prescription to the pharmacy next day.

[[ms]]2) Kaedah permohonan tempahan melalui laman sesawang.[[en]]2) Online Delivery Request Method

[[ms]]Penjaga atau wakil Warga Emas boleh membuat tempahan melalui laman sesawang kami di bawah:[[en]]Senior Citizen's guardian may request their medication delivery from the links below:

[[ms]]Tempahan Farmasi MOH[[en]]MOH Pharmacy Order

moh logo main

[[ms]]Tempahan Farmasi JPMC/PJSC[[en]]JPMC/PJSC Pharmacy Order

[[ms]]Tempahan Pusat Kesihatan PANAGA[[en]]PANAGA Health Centre Order

[[ms]]Hari-hari pengambilan ubat: Isnin - Khamis & Sabtu[[en]]Available Pick Up Days: Monday - Thursday & Saturday

[[ms]]Hari-hari pengambilan ubat: Isnin - Jumaat[[en]]Available Pick Up Days: Monday - Friday

[[ms]]Hari-hari pengambilan ubat: Rabu & Jumaat[[en]]Available Pick Up Days: Wednesday & Friday

[[ms]]Ubat-ubatan awda boleh diminta untuk dihantar ke depan pintu atau koleksi sendiri di Go Rush.[[en]]Your medicines can be requested to be delivered to your doorstep or self collection at Go Rush.

[[ms]]Tidak perlu ke klinik atau hospital.[[en]]No trip to the clinic/hospital required.

[[ms]]Pihak kami menyarankan awda untuk membuat tempahan sekurang - kurangnya seminggu sebelum ubat awda abis.[[en]]Please order at least one(1) week advance before your medication runs out.

[[ms]]Sila sertakan preskripsi awda, bagi melancarkan proses pengambilan ubat.[[en]]For smoother order experience, please have your prescription ready.

FAQ